III Concurs de Dibuix/Còmic Els "Dracs" Canet de Fals

2014-04-09 23:11
 
Es convoca i s’adreça 
a tots els nens i nenes de 0 a 12 anys 
dels Municipis de Fonollosa
( Camps, Canet de Fals,  Fals i  Fonollosa ),
 Aguilar de Segarra i Rajadell, entre altres
tothom hi és benvingut!!
 
Categories
CAT.1.  Llar d’Infants  
CAT.2.  Fins a 5 anys
CAT.3.  Fins a 8 anys
CAT.4.     Fins a 12 anys
 
  • Requisits
1.- El treball consisteix en la realització
 d'un dibuix i/o còmic relatiu al tema : “ Reciclem”
 
2.- Les làmines de format A3
 ( seran repartides a l’Escola i Llar d’Infants 
del municipi de  Fonollosa),
 punts de recollida 
per tots els altres infants interessats :
 
La Masia de Canet de Fals 
Avinguda Otger Catló s/n,  
Canet de Fals,  Fonollosa
 
Llibreria El racó de les paraules
 Carrer Lluís Companys, 8
 Sant Joan de Vilatorrada
 
3.- Els treballs han de ser individuals, 
originals i inèdits. 
Cada concursant pot presentar un sol treball.
 
4.- Al darrere de la làmina
 de dibuix i/o pintura
 en què es presenti la creació
corresponent hi han de figurar
 les dades següents:
 
Nom del nen/nena  i Categoria
 
Termini d’Admissió
El termini d admissió dels originals
 finalitza el dia  25 d’Abril de 2014  ,
 tots els originals s’han d’entregar als mateixos
 punts de recollida abans esmentats.
 
Exposició  i Lliurament de Premis
El dia 27 d’abril de 2014
  FESTA DE LA PRIMAVERA A CANET DE FALS
 
 
 
 
+ INFO A facebook